Terminsstart måndag den 22 augusti kl. 08:20

Vi hälsar gamla och nya elever välkomna till ett nytt, spännande och lärorikt läsår. Vi startar med upprop och information under förmiddagen. Lunch serveras fr.o.m. tisdag. Mer information ges i respektive klass under måndagen.

 

Friskolan Edenskolan i Bollnäs

Som Bollnäs äldsta friskola med snart 20-års erfarenheten har vi mycket att erbjuda. Vi är en F-9 skola med egna fräscha och ändamålsenliga lokaler på Gärdet mitt i centrala Bollnäs. Våra elever lyckas väl och skolan har mycket goda resultat. På vår skola har värdegrundsarbetet en framskjuten roll, och då särskilt det etiska perspektivet vilket förvaltas av kristen tradition och uttrycks genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande.

"Det etiska perspektivet är av betydelse för många av de frågor som tas upp i skolan. Perspektivet ska prägla skolans verksamhet för att ge grund för och främja elevernas förmåga att göra personliga ställningstaganden." (Lgr11)

Intresseanmälan

Nyfiken på vår skola? Vill du ha mer information eller kanske komma på ett studiebesök? Använd gärna nedanstående formulär.

Namn*

Adress*

Ort*

Telefon*

Din epost*

Intresserad av årskurs (F-9)