Välkommen Edenskolan

Edenskolan är Bollnäs äldsta friskola och har funnits sedan 1998. Nyligen hade vi 20-års jubileum.
Vi är en F-9 skola med egna fräscha och ändamålsenliga lokaler på Gärdet mitt i centrala Bollnäs. Våra elever lyckas för det mesta väl och skolan har över tiden haft mycket goda resultat.
På vår skola har värdegrundsarbetet en framskjuten roll. Den sociala miljön är viktig för att eleverna ska få studiero och motivation så att de kan lyckas i skolan.
Vi arbetar aktivt med inkludering och baserar undervisning och verksamhet på aktuell forskning. Genom att stärka elevernas integritet och därmed det personliga ansvarstagandet ger vi förutsättningar för stärkt självkänsla och gott självförtroende.

"Det etiska perspektivet är av betydelse för många av de frågor som tas upp i skolan. Perspektivet ska prägla skolans verksamhet för att ge grund för och främja elevernas förmåga att göra personliga ställningstaganden." (Lgr11)