Edenskolan lanserar kommunikativ COVID19-FAQ för vårdnadshavare

Edenskolan lanserar kommunikativ FAQ för vårdnadshavare

Eftersom vi förutser behovet av sammanfattad information från vårdnadshavare och i viss mån elever startar vi nu en COVID19-FAQ på vår hemsida. Frågorna är avgränsade till berörda elevers lärarledda distansundervisning och den pågående COVID-19 pandemins effekt på vår verksamhet.

Ställ din fråga direkt till oss i formuläret på sidan. Vi bygger ut sidan successivt med relevanta frågeställningar och aktuella svar som vi bedömer vara allmängiltiga.

Frågor läggs till succesivt och kan komma att revideras löpande.

Gå till sidan >>