Här besvarar vi frågor och funderingar kring elevernas distansundervisning och den pågående COVID-19 pandemins effekt på vår verksamhet. Ställ din fråga direkt till oss i formuläret nedan. Sidan är främst riktad till vårdnadshavare och elever. Vi bygger ut sidan successivt med relevanta frågeställningar och aktuella svar som vi bedömer vara allmängiltiga.

Har du en fråga, ställ den här:

Frågor och svar

Ställ din fråga i formuläret här ovan så besvarar vi den så fort som möjligt. Om vi bedömer att din fråga har värde för andra så kan vi komma att publicera den på sidan.

Genom att logga in på Unikum.net så kan du ta del av information från skolan. Rektor skriver återkommande rektorsbrev  med information om nuläget i skolan. Dessa går även ut via epost till dig efter att  du registrerat din e-post i Unikum. 

Har du inte tillgång till Unikum? Kontakta oss så får du hjälp att komma igång. Detta gör du enklast via e-post till: info@edenskolan.se

Åtgärden omfattar eleverna i årskurs 4-6 och årskurs 7-9.  (Lågstadiet, F-3 berörs inte av detta just nu!) 

Vi följer schema. Undervisningen leds av lärare och bedrivs i digitala klassrum där bild och ljud delas med varandra via Google Meet. Där finns även chatt-funktion.

 

Vi arbetar i huvudsak med digitala läromedel via Clio.me. Eleverna arbetar på samma sätt som de är vana att göra i skolan.

I visa ämnen som exempelvis matematik har eleverna böcker.

 

Den initiala planen, som tidigare kommunicerats, går ut på att täcka in praktiska delar av undervisningen i form av temaperioder längre fram. Det handlar om slöjd, musik och idrott.

För att säkerställa att det finns tid för detta längre fram har vi schemalagt extra tid för den den pågående undervisningen. Oavsett modell för genomförande kommer vi alltså att ha tid för detta.

Efter påsklovet beräknar vi som planerat att kunna avsluta viss teoretisk undervisning då eleverna börjar bli färdiga med flera moment/arbetsområden.  

Vi kommer då att ta beslut om hur vi ska genomföra de nämnda praktiska momenten av undervisningen.

Ja, som det ser ut just nu är praktiken för åk 4-6 och åk 7-9 inställd. Detta bl.a. med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendation om social distansering. 

Annan undervisning planeras för dessa dagar.