Förutom våra elever är våra medarbetare det viktigaste som finns!

Vi vill arbeta med medarbetare som:
  • är engagerade och sätter elevens lärande och välmående i fokus samt driver utveckling i undervisningen.
  • har ett tydligt klassrumsledarskap och är en positiv förebild.
  • samarbetar väl med alla yrkeskategorier och ser helheten utifrån elevens perspektiv.
  • har god pedagogisk insikt och förstår hur människan tar till sig kunskap.
  • har insikt om människors olika förutsättningar och anpassar sin undervisning på individnivå efter de individuella behov.
  • är lyhörd och smidig i samarbetet med kollegor, elever och vårdnadshavare.
  • kan lyssna, kommunicera och lösa konflikter på ett konstruktivt sätt.

Se alla lediga jobb:

Lärare åk 1-3

Lärare åk 4-6

Lärare åk 7-9