Läsårsdata för elever

Höstterminen 2018: 20 augusti - 21 december
Lovdagar för eleverna:
27 september, studiedag
29 oktober – 2 november, höstlov (v 44)

Vårterminen 2019: 9 januari – 11 juni
Lovdagar för eleverna:
4-8 mars, sportlov (v 10)
23-26 april, påsklov (v 17)
31 maj, lovdag
7 juni, lovdag

Totalt för läsåret 178 skoldagar