Elevhälsan vid Edenskolan

Elevhälsan vid Edenskolan ska bidra till att säkra alla elevers rätt till en likvärdig utbildning. Detta uppnås genom att skolan erbjuder en positiv och stimulerande arbets- och lärmiljö, vilken i sin tur främjar lärande, utveckling och god hälsa.

  • Elevhälsan ska ha en förebyggande och hälsofrämjande roll.
  • Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.
  • Alla elever ska, utöver skolläkare och skolsköterska, vid behov ha tillgång till psykolog, kurator och personal med specialpedagogisk kompetens.
  • Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas.

En sammanställning av elevhälsans arbete vid skolan finns för nedladdning här >>

Elevhälsoteam

Elevhälsochef
Philippe Bendayan

Skolläkare
Lars-Peter Gesslin

Skolsköterska
Merete Adegunle

Skolpsykolog
Thomas Rosén

Kurator
Merete Adegunle

Specialpedagog
Elisabeth Bendayan / Eva-Lotta Gustin