Skolstart HT 2020

Vi planerar för att starta läsåret med undervisning i skolan.

Skolan börjar onsdagen den 19 augusti

Undervisning i skolan

Under senare delen av vårterminen -20 bedrevs stora delar av skolans undervisning på distans. Vi avser att starta höstterminen 2020 med undervisning i skolan. För att minska risken för smittspridning av sjukdomen COVID-19 planerar vi att införa åtskilda tider för lektioner, raster och luncher etc. Mer information om det slutliga upplägget kommer att publiceras här på denna sida under vecka 33.


Skolan börjar den 19 augusti 2020.


 

Med Vänlig hälsning

Philippe Bendayan

Rektor