Edenskolans riktlinjer p.g.a. COVID-19

Publicerad första gången 2019-03-12, kl 22:44

Sidan uppdaterad:

2020-04-03, kl 09:31

Med anledning av den pågående Coronapandemin kommunicerar vi hur vi som skola hanterar situationen just nu. Vi följer noga myndigheternas rekommendationer. I händelse av att läget förändras nationellt, lokalt eller i vår egen verksamhet, kommer vi att uppdatera informationen i våra riktlinjer.

Under torsdagskvällen (den 12/3) var en representant för skolans huvudman tillsammans med rektor och skolsköterska på en träff med Bollnäs Kommun och övriga fristående huvudmän för en uppdatering av det lokala läget och hur vi fortsatt ska hantera informationsflödena gällande COVID-19. Bollnäs kommun har ett övergripande samhällsansvar och vi fristående aktörer måste tillsammans koppla och fungera effektivt i den utmaning som vi nu står i.

Det ligger ett stort ansvar på den enskilde!
WHO har nu klassat virusutbrottet som en pandemi. Tidigare har svenska myndigheter testat när man misstänkt att någon varit smittad, men nu uppger man att man har övergett den strategin för att istället fokusera resurserna på de värst drabbade. Detta flyttar över ett stort ansvar på den enskilde, som vistats i utsatta områden eller bland smittade eller andra sjuka, eller som känner av symtom eller egen sjukdom, att inte utsätta omgivningen för smitta. Vi tror inte att man ska gå omkring och vara rädd, men inte heller att vi ska vara oaktsamma.

  • Den som är sjuk eller känner av symtom som feber, hosta eller andningsbesvär ska stanna hemma.
  • Om du varit sjuk så vill vi att du håller dig hemma ytterligare 48h (2 dagar) efter att du är symtomfri och upplever dig frisk.
  • Tänk på att tvätta händerna noga och ofta. Blöt händerna, tvåla in noga och låt tvålen verka minst 20 sekunder innan du sköljer av. Torka händerna med en  ren pappershandduk.
  • Använd gärna handsprit efter handtvätt på torra händer, använd riktigt med handsprit och låt handspriten dunsta själv. 
  • Tänk på att inte röra ansiktet i onödan (mun, näsa och ögon).
  • Undvik onödig kroppskontakt med andra. Avstå t.ex. från att ta i hand när du hälsar.
  • Undvik att vistas i större samlingar. Försök minimera dina samhällskontakter till det som är absolut nödvändigt.

Restriktioner gällande besök på Edenskolan
Vi tar inte emot några oanmälda besök på skolan. Endast inskrivna elever är välkomna. Skolans ytterdörrar är låsta och den som vill komma in måste ringa på en ringklocka för att bli insläppt. Kom alltså inte på spontanbesök. Kontakta oss först via telefon, 0278-105 02 eller epost: info@edenskolan.se

Kommer skolan att stängas med anledning av virusutbrottet?
Vi har möjlighet att ta det beslutet själva om det skulle bli aktuellt. Myndigheterna har tagit fram ett regelverk för detta scenario. I dagsläget bedömer vi inte att det är en aktuellt åtgärd. Vi arbetar dock med en beredskapsplan för hur vi ska kunna fortsätta ge våra eleverna undervisning om det skulle bli aktuellt med en kortare eller längre stängning i framtiden. För eleverna i årskurs 4-6 och 7-9 räknar vi t.ex. med att kunna bedriva internetbaserad undervisning via vår digitala lärplattform under ordinarie skoltid.

Följ myndigheternas instruktioner
Om du har frågor om det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19 ska du i första hand ringa det nationella informationsnumret 113 13.

Ring 1177 om du har feber, hosta eller andningsbesvär och något av följande stämmer in på dig:

  • Du har under de senaste 14 dagarna varit i Kina, Hongkong, Iran, Sydkorea, norra Italien och delstaten Tyrolen i Österrike eller ett annat område där det funnits smittade.
  • Du har i de senaste 14 dagarna varit i kontakt med någon som har covid-19.

Om du mår bra behöver du enligt krisinformation.se inte kontakta vården, även om du har varit i ett område där personer har blivit sjuka av coronaviruset.
I dagsläge känner vi inte till någon elev som vistats i ovan nämnda områden. Om så skulle vara fallet vill vi dock att du stannar hemma från skolan i 14 dagar av hänsyn till den ökade smittorisken och av hänsyn till personer på skolan som tillhör riskgruppen.

Det är viktigt att regelbundet ta del av information från säkra källor samt följa de instruktioner som ges från statliga myndigheter.
 

Information till skolor on COVID-19 (Folkhälsomyndigheten)

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-skola-och-forskola-om-den-nya-sjukdomen-covid-19/


För mer information:
Här kan du ta del av länkar och hänvisningar till ansvariga myndigheter:

– Nationellt är Folkhälsomyndigheten ansvarig för frågor som rör smittskydd. På deras webbplats finns information om viruset och smittspridning, en lista med frågor och svar och råd för hemvändade resenärer.

– Regionalt är Smittskyddsenheten inom Region Gävleborg ansvarig för smittskyddsfrågor och har nära samarbete med Vårdhygien, Infektionskliniken NUS och Klinisk mikrobiologi.

– Vårdguiden 1177.se har information om coronaviruset och om symptom på sjukdomen samt vart man vänder sig vid symptom.

– UD har information om reserekommendationer och för dialog med de svenskar som finns på plats i Hubeiprovinsen.

– EU:s smittskyddsmyndighet (European Center for Disease Prevention and Control) och Världshälsoorganisationen WHO har information om utbrottet på engelska

– Krisinformation.se är en webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga i samband med en kris eller allvarlig händelse.