Läsårsdata 2020-2021

Läsårsdata för elever

Höstterminen 2020: 19 augusti – 22 december

Lovdagar för eleverna:
2020-09-28  Studiedag

2020-10 26  –  2020-10-30  Höstlov – (v 44)

Antal skoldagar: 84

 

Vårterminen 2021: 11 januari – 8 juni

Lovdagar för eleverna:

2021-03-08 – 2021-03-12  – Sportlov, vecka 10

(Skärtorsdagen den 1 april slutar samtliga elever efter lunch)

2021-04-06 – 2021-04-09  – Påsklov, vecka 14

2021-05-14  –  Lovdag i anslutning till Kr Himf. Dag

2021-05-18  –  Studiedag (alla elever är lediga). Fritidshemmet öppnar kl. 12:00 för inskrivna barn.

Antal skoldagar: 94

Totalt för läsåret 178 skoldagar

Läsårsdata 2021-2022

Läsårsdata för elever

Hösttermin 2021: 17 augusti–22 december 

Lovdagar för eleverna:
29 september, studiedag
1–5 november, höstlov (v 44)

Vårtermin 2022: 12 januari–8 juni

Lovdagar för eleverna:
7–11 mars, sportlov (v 10)
19–22 april, påsklov (v 16)
27 maj, lovdag (anslutning till Kristihimmelfärdsdag)

Antal skoldagar: 94
Totalt för läsåret 178 skoldagar