Skolkalendern

Skolkalendern är en ny funktion på hemsidan. Vi kommer att lägga ut viktig information här löpande, men initialt kan det alltså fattas vissa saker.