Distansundervisning för elever vid Edenskolan

En tillfällig undervisningsform för att förhindra smittspridningen av virussjukdomen COVID-19 

Beräknad start: Torsdag den 19/3

Vad vi gör just nu!

Med anledning av den pågående viruspandemin och för att minska risken för smittspridning av sjukdomen COVID-19 planerar vi att styra om en del av vår undervisning till lärarledd distansundervisning. Vi har även personal och elever som tillhör riskgrupperna och detta väger naturligtvis tungt i vår bedömning.

Åtgärden omfattar eleverna i årskurs 4-6 och årskurs 7-9.  (Lågstadiet, F-3 berörs inte av detta just nu!) Eleverna i åk 4-9 är vana att arbeta med digitala läromedel och vår digitala lärplattform på Clio.me  Vi kommer att kunna undervisa i de flesta ämnen på detta sätt. Praktiska ämnen kommer att täckas upp i form av temaperioder längre fram.

 

Varför gör vi detta?

Just nu är många i vår personal sjuka och har symtom av feber och hosta och är därför hemma enligt skolans riktlinjer och enligt de rekommendationer våra myndigheter ger. Vi har dessutom personal och elever som tillhör riskgrupperna och som inte kan vara i skolan av den anledningen. Då vi med tillgängliga vikarier och utifrån den rådande smittspridningsrisken i samhället inte på ett tillfredställande sätt kan tillgodose undervisningen till alla elever utifrån den ordinarie undervisningen, har vi beslutat att styra om undervisningen för de elever som bedöms klara av att fullgöra denna via en lärarledd distanslösning.


Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att följa ett schema med fasta tider. Schemat kommer att finnas tillgängligt för elever och föräldrar via Unikum.net Allmän Information kommer även att finnas på vår webbplats www.edenskolan.se

Unikum finns på webben men även att ladda ner som app.

 

Vårdnadshavare som ännu inte har tillgång till Unikum kan kontakta rektor som bistår med detta. Det enklaste är att skicka en begäran via epost till info@edenskolan.se

Vi behöver uppgift om namn, personnummer, e-post och mobiltelefon för att kunna lägga upp en användare.


Eleverna loggar in på google med sin skol-epost på Google Meet. Där kan vi alla se, höra och chatta med varandra. Närvaron registreras i samband att eleverna loggar in i gruppen/lektionen.

 

Google Meet finns tillgänglig när eleverna loggar in på på google.se och bland apparna där. Meet finns även som en nedladdningsbar app för mobil eller surfplatta.


Vi kommer i huvudsak att arbeta med ämnes- och lärportalen via clio.me Eleverna är vana med detta och vi bedömer att detta kommer att fungera bra. Vi kan komma att ge lite mer tid till teoretiska ämnen för att få mer tid till tematiska praktiska perioder längre fram under våren.

 

Eleverna loggar alltså in på två ställen i samband med lektion, dels på google.se och ansluter sedan till det google meet som skolan/läraren inbjuder till.

Eleven loggar också in i clio.me för att få tillgång till sina arbetsområden. Dessa fönster hålls alltså öppna samtidigt under lektionen. Vi har raster och så kommer man tillbaks till nästa lektion på utsatta tider. Målet är att skoldagen ska vara så lik de rutiner som vanligtvis präglar en dag i skolan.

 

Hur länge håller detta på?

Vi har inte satt något slutdatum för distansundervisningen. Vi startas nu på torsdag den 19 mars, kl 08:20. Vi följer och justerar åtgärden i takt med att vi kan överblicka samhällsutvecklingen.

 

Teknisk utrustning

När vi frågar eleverna så verkar de flesta ha tillgång till dator och internetuppkoppling i hemmet. I det fall någon inte har utrustning så får eleverna låna med sig sin skoldator eller skol-ipad hem. Vi rekommenderar användning av dator i första hand. Detta då flera applikationer behöver köras samtidigt. 

Hemmet behöver tillse att eleven har en avskild plats för arbetet i hemmet där denne kan koncentrera sig och arbeta så ostört som möjligt.

 

Genomgång i skolan

Vi jobbar nu med att gå igenom allt från tekniska lösningar och upplägg med eleverna inför starten på torsdag. Vi förstår att det är en viss omställning och hoppas på allas förståelse för detta.

 

Riktlinjer och förhållningssätt

Vi vill understryka det som också våra myndigheter nu säger, att det är av stor vikt att alla anstränger sig för att vara hemma! Gå inte ut i onödan, minimera sociala kontakter, sitt hemma!

 

Vi jobbar mycket för att förbättra och förtydliga vår kommunikation, ta för vana att besöka vår webbplats där vi lägger ut information löpande. www.edenskolan.se/nyheter

 

Frågor och funderingar

Vi besvarar alla era frågor och funderingar efter bästa förmåga och så snart som möjligt. Det går bra att skicka e-post till info@edenskolan.se, använda messenger eller ringa oss på 0278-105 02.

 

Vi gör allt vi kan för att du och dina barn ska vara trygga i denna mycket speciella tid. Tveka inte att höra av dig med eventuella funderingar!

Stanna hemma!

 

Med Vänlig hälsning

Philippe Bendayan

Rektor