Sjukanmälan personal

Har du som anställd blivit sjuk?

Allmän information

Sjukanmälan för personal

Har du blivit sjuk eller har du sjuka barn så att du inte kan arbeta? Då behöver du göra en sjukanmälan. Vi vill att du lämnar din anmälan via detta formulär, även om du redan tidigare muntligt informerat skolan om din frånvaro. Detta för att vi ska kunna dokumentera och ge dig rätt ersättning.
 • Tänk på att lämna din sjukanmälan samma dag som sjukperiodens första dag.
 • Glöm inte bort att friskanmäla dig.

När krävs läkarintyg?

Om den anställda är sjuk i mer än sju dagar ska hon eller han lämna ett läkarintyg till arbetsgivaren. Det är en förutsättning för att den anställda ska få sjuklön från och med den åttonde dagen.

Läkarintyget är till för att arbetsgivare och Försäkringskassan ska kunna bedöma om den anställda har rätt till sjuklön och sjukpenning.

Läkarintyg vid återinsjuknande

När en anställd blir sjuk igen inom fem dagar ska den anställda visa läkarintyg från den åttonde dagen i den nya sjukperioden. Den nya sjukperioden ses inte som en fortsättning på den föregående när det gäller kravet på att visa läkarintyg.

Försäkringskassans egna sidor >>


 

Dag 1-14 av sjuklöneperioden

Dag 1

Sjukanmälan och karensdag
Den anställda sjukanmäler sig till arbetsgivaren och får en karensdag, det vill säga han eller hon får ingen sjuklön den dagen.

Dag 2 – 14

Sjuklön
Arbetsgivare betalar sjuklön till den anställda.

Dag 8

Läkarintyg
Den anställda måste lämna ett läkarintyg eller läkarutlåtande för att arbetsgivaren ska kunna bedöma hans eller hennes fortsatt rätt till sjuklön. En kopia på läkarintyget eller utlåtandet räcker.

Dag 14

Sjuklöneperiodens sista dag.

Dag 15

Du anmäler till Försäkringskassan
Arbetsgivare anmäler till Försäkringskassan om den anställda fortsätter vara sjuk efter 14 dagar. Anmälan ska göras senast den 21:a sjukdagen.

Försäkringskassan skickar då en blankett, Försäkran sjukpenning efter sjukperiodens slut, till den anställda. Hon eller han fyller i blanketten och skickar in den för att Försäkringskassan ska kunna bedöma hans eller hennes rätt till sjukpenning.

Läkarintyg
I samband med att den anställda skickar in blanketter till Försäkringskassan, ska den anställda också skicka ett läkarintyg i original till Försäkringskassans inläsningscentral, 839 88 Östersund.

Lämna sjukanmälan

  Ditt Namn

  Anmälan avser (välj ett av alternativen):

  Vård av barnEgen sjukdom

  Datum för frånvarodagens första dag xxxx-xx-xx

  Beskriv sjukdom/orsak