Om vårterminen 2021

Edenskolans högstadieelever kommer, som övriga elever, att starta på måndag den 11/1 med undervisning i skolan som planerat. Vi bedömer att våra rutiner är tillräckliga utifrån den lokala undervisningssituationen och att vi kommer att kunna upprätthålla god social distansering under skoldagen.

 
Vi fortsätter med morgonrutinerna, förskjutna skolstarter och raster, samt med social distansering i klassrum, matsalar och i skolans övriga lokaler.
Om du är sjuk eller om du känner av något av de symtom som är förknippade med COVID-19 så stannar du hemma.
 
Eventuella frågor:
E-post: info@edenskolan.se
Tel: 0278-105 02