Skolstart HT 2020

Vi planerar för att starta läsåret med undervisning i skolan.

Skolan börjar onsdagen den 19 augusti

Dags för skolstart

Under senare delen av vårterminen -20 bedrevs stora delar av skolans undervisning på distans. Vi avser att starta höstterminen 2020 med undervisning i skolan. För att minska risken för smittspridning av sjukdomen COVID-19 planerar vi ett antal åtgärder som du kan läsa mer om här nedan.


Första skoldagen, onsdag den 19/8,  så samlas vi utomhus på skolgården kl 08:20 och går därefter gruppvis in till respektive klassrum för upprop och information. Första dagen slutar eleverna kl. 10:00 och ingen lunch serveras denna dag.


Torsdag den 20/8 har vi en gemenskapsdag på Hoberget. Vi börjar kl. 09:00 och håller på till 12:00. Lunch serveras på Hoberget. Vi samlas först på skolan och promenerar därefter klassvis till Hoberget.


Fredag den 21/8

Åk F-3 börjar kl 08:10 (ingång via södra ingången)

Åk 4-6 börjar kl. 08:10 (ingång via norra ingången)

Åk 7-9 börjar kl. 08:20

Eleverna slutar dagen efter lunch, kl 12:00


Anpassningar av verksamheten

Vi är glada att återigen kunna bedriva undervisningen i skolans lokaler. Även om vi går tillbaka till lite mer normala förhållanden så är risken för att bli sjuk inte över, vi behöver därför fortsätta tänka på att minimera ev. smittspridning. 

Några av våra åtgärder denna termin är:

Förskjutna starttider och raster för att minimera trängsel. Rutiner för hur eleverna går in skolan och till sitt klassrum, med separata ingångar och handtvätt. Vi har även fler matsalar för att kunna få en bättre uppdelning.

Vi fortsätter hålla avstånd till varandra så ofta vi kan, vi tvättar och spritar händer ofta. Man stannar hemma om man är sjuk, även om man bara är lite sjuk.


Uppdatera fritidsschemat

Du som har inskrivna barn på vårt fritids behöver kontakta Julia Olovsson för att meddela aktuella tider för ditt barn så att vi kan planera verksamheten. Du når henne på julia@edenskolan.se eller via 0278-105 02.


Behov av specialkost

Om ditt barn har en allergi och därför är i behov av specialkost så behöver vårt skolkök få in en anmälan om detta (om detta inte redan gjorts). Detta för att kunna förbereda ditt barns lunch på bästa sätt. Du hittar blanketten här  Ladda ner, skriv ut, fyll i och skicka in den bifogade blanketten så snart som möjligt. Det går även bra att scanna in och e-posta den till info@edenskolan.se 

 

Med Vänlig hälsning

Philippe Bendayan

Rektor