Studie och yrkesvägledning

[siteorigin_widget class=”WP_Nav_Menu_Widget”][/siteorigin_widget]

Så här arbetar vi med studie- och yrkesvägledning

Enligt skollagen ska elever i alla skolformer, utom förskolan och förskoleklassen, ha tillgång till personal med sådan kompetens som kan tillgodose elevernas behov av studie- och yrkesvägledning. Under sin skoltid behöver eleven utveckla kunskaper både om sig själv och om olika valalternativ. Eleverna behöver också utveckla förmågan att väga samman personliga faktorer med valalternativen för att kunna göra väl underbyggda studie- och yrkesval. Förutom det behöver eleverna ges möjlighet att utveckla färdigheter i att genomföra sina beslut. Detta ställer krav på tillgänglig kompetens inom de olika delar som utgör studie- och yrkesvägledningen.

Elevens behov av studie- och yrkesvägledning kan summeras som att eleven, utifrån sina förutsättningar, ska:

  • bli medveten om sig själv
  • bli medveten om olika valalternativ, såsom olika utbildningar och yrken
  • bli medveten om relationen mellan sig själv och valalternativen
  • lära sig att fatta beslut
  • lära sig att genomföra sina beslut

 

Ladda ner våra ”Riktlinjer för arbetet med Studie- och yrkesvägledning vid Edenskolan” här >>