Vårterminens nationella prov ställs in för andra gången

Skolverket har fattat beslut om att ställa in alla nationella prov under perioden från och med 1 januari 2021 och resten av våren, till och med den 30 juni 2021. Beslutet gäller samtliga skolformer där nationella prov genomförs med undantag för provet i årskurs 3 i grundskolan och sameskolan samt årskurs 4 i specialskolan.

De nationella proven för årskurs 3 ska genomföras som vanligt.

Läs mer om beslutet på Skolverkets egna sidor.