Kategoriarkiv: Nyheter

Vårens nationella prov ställs in

Vårterminens nationella prov ställs in även denna gång

Skolverket har fattat beslut om att ställa in alla nationella prov under perioden från och med 1 januari 2021 och resten av våren, till och med den 30 juni 2021. Beslutet gäller samtliga skolformer där nationella prov genomförs med undantag för provet i årskurs 3 i grundskolan och sameskolan samt årskurs 4 i specialskolan.

De nationella proven för årskurs 3 ska genomföras som vanligt.

Läs mer om beslutet på Skolverkets egna sidor.

Vårterminens nationella prov ställs in för andra gången

Skolverket har fattat beslut om att ställa in alla nationella prov under perioden från och med 1 januari 2021 och resten av våren, till och med den 30 juni 2021. Beslutet gäller samtliga skolformer där nationella prov genomförs med undantag för provet i årskurs 3 i grundskolan och sameskolan samt årskurs 4 i specialskolan.

De nationella proven för årskurs 3 ska genomföras som vanligt.

Läs mer om beslutet på Skolverkets egna sidor.

Skolstart HT 2020

Skolstart HT 2020

Vi planerar för att starta läsåret med undervisning i skolan.

Skolan börjar onsdagen den 19 augusti

Dags för skolstart

Under senare delen av vårterminen -20 bedrevs stora delar av skolans undervisning på distans. Vi avser att starta höstterminen 2020 med undervisning i skolan. För att minska risken för smittspridning av sjukdomen COVID-19 planerar vi ett antal åtgärder som du kan läsa mer om här nedan.


Första skoldagen, onsdag den 19/8,  så samlas vi utomhus på skolgården kl 08:20 och går därefter gruppvis in till respektive klassrum för upprop och information. Första dagen slutar eleverna kl. 10:00 och ingen lunch serveras denna dag.


Torsdag den 20/8 har vi en gemenskapsdag på Hoberget. Vi börjar kl. 09:00 och håller på till 12:00. Lunch serveras på Hoberget. Vi samlas först på skolan och promenerar därefter klassvis till Hoberget.


Fredag den 21/8

Åk F-3 börjar kl 08:10 (ingång via södra ingången)

Åk 4-6 börjar kl. 08:10 (ingång via norra ingången)

Åk 7-9 börjar kl. 08:20

Eleverna slutar dagen efter lunch, kl 12:00


Anpassningar av verksamheten

Vi är glada att återigen kunna bedriva undervisningen i skolans lokaler. Även om vi går tillbaka till lite mer normala förhållanden så är risken för att bli sjuk inte över, vi behöver därför fortsätta tänka på att minimera ev. smittspridning. 

Några av våra åtgärder denna termin är:

Förskjutna starttider och raster för att minimera trängsel. Rutiner för hur eleverna går in skolan och till sitt klassrum, med separata ingångar och handtvätt. Vi har även fler matsalar för att kunna få en bättre uppdelning.

Vi fortsätter hålla avstånd till varandra så ofta vi kan, vi tvättar och spritar händer ofta. Man stannar hemma om man är sjuk, även om man bara är lite sjuk.


Uppdatera fritidsschemat

Du som har inskrivna barn på vårt fritids behöver kontakta Julia Olovsson för att meddela aktuella tider för ditt barn så att vi kan planera verksamheten. Du når henne på julia@edenskolan.se eller via 0278-105 02.


Behov av specialkost

Om ditt barn har en allergi och därför är i behov av specialkost så behöver vårt skolkök få in en anmälan om detta (om detta inte redan gjorts). Detta för att kunna förbereda ditt barns lunch på bästa sätt. Du hittar blanketten här  Ladda ner, skriv ut, fyll i och skicka in den bifogade blanketten så snart som möjligt. Det går även bra att scanna in och e-posta den till info@edenskolan.se 

 

Med Vänlig hälsning

Philippe Bendayan

Rektor

 

 

Vårens nationella prov ställs in

Vårens nationella prov ställs in

Alla nationella prov i grund- och gymnasieskola ställs in under våren med anledning av coronapandemin, Det beskedet lämnades på Folkhälsomyndighetens pressträff under måndagen den 23/3. Skolverket har fattat beslut att inget ytterligare nationellt prov ska genomföras under vårterminen. Beslutet är fattat på nationell nivå och omfattar alla skolor i Sverige. Detta innebär att vi på Edenskolan inte kommer att genomföra några fler nationella prov under vårterminen 2020.

Distansundervisning

Distansundervisning för elever vid Edenskolan

En tillfällig undervisningsform för att förhindra smittspridningen av virussjukdomen COVID-19 

Beräknad start: Torsdag den 19/3

Vad vi gör just nu!

Med anledning av den pågående viruspandemin och för att minska risken för smittspridning av sjukdomen COVID-19 planerar vi att styra om en del av vår undervisning till lärarledd distansundervisning. Vi har även personal och elever som tillhör riskgrupperna och detta väger naturligtvis tungt i vår bedömning.

Åtgärden omfattar eleverna i årskurs 4-6 och årskurs 7-9.  (Lågstadiet, F-3 berörs inte av detta just nu!) Eleverna i åk 4-9 är vana att arbeta med digitala läromedel och vår digitala lärplattform på Clio.me  Vi kommer att kunna undervisa i de flesta ämnen på detta sätt. Praktiska ämnen kommer att täckas upp i form av temaperioder längre fram.

 

Varför gör vi detta?

Just nu är många i vår personal sjuka och har symtom av feber och hosta och är därför hemma enligt skolans riktlinjer och enligt de rekommendationer våra myndigheter ger. Vi har dessutom personal och elever som tillhör riskgrupperna och som inte kan vara i skolan av den anledningen. Då vi med tillgängliga vikarier och utifrån den rådande smittspridningsrisken i samhället inte på ett tillfredställande sätt kan tillgodose undervisningen till alla elever utifrån den ordinarie undervisningen, har vi beslutat att styra om undervisningen för de elever som bedöms klara av att fullgöra denna via en lärarledd distanslösning.


Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att följa ett schema med fasta tider. Schemat kommer att finnas tillgängligt för elever och föräldrar via Unikum.net Allmän Information kommer även att finnas på vår webbplats www.edenskolan.se

Unikum finns på webben men även att ladda ner som app.

 

Vårdnadshavare som ännu inte har tillgång till Unikum kan kontakta rektor som bistår med detta. Det enklaste är att skicka en begäran via epost till info@edenskolan.se

Vi behöver uppgift om namn, personnummer, e-post och mobiltelefon för att kunna lägga upp en användare.


Eleverna loggar in på google med sin skol-epost på Google Meet. Där kan vi alla se, höra och chatta med varandra. Närvaron registreras i samband att eleverna loggar in i gruppen/lektionen.

 

Google Meet finns tillgänglig när eleverna loggar in på på google.se och bland apparna där. Meet finns även som en nedladdningsbar app för mobil eller surfplatta.


Vi kommer i huvudsak att arbeta med ämnes- och lärportalen via clio.me Eleverna är vana med detta och vi bedömer att detta kommer att fungera bra. Vi kan komma att ge lite mer tid till teoretiska ämnen för att få mer tid till tematiska praktiska perioder längre fram under våren.

 

Eleverna loggar alltså in på två ställen i samband med lektion, dels på google.se och ansluter sedan till det google meet som skolan/läraren inbjuder till.

Eleven loggar också in i clio.me för att få tillgång till sina arbetsområden. Dessa fönster hålls alltså öppna samtidigt under lektionen. Vi har raster och så kommer man tillbaks till nästa lektion på utsatta tider. Målet är att skoldagen ska vara så lik de rutiner som vanligtvis präglar en dag i skolan.

 

Hur länge håller detta på?

Vi har inte satt något slutdatum för distansundervisningen. Vi startas nu på torsdag den 19 mars, kl 08:20. Vi följer och justerar åtgärden i takt med att vi kan överblicka samhällsutvecklingen.

 

Teknisk utrustning

När vi frågar eleverna så verkar de flesta ha tillgång till dator och internetuppkoppling i hemmet. I det fall någon inte har utrustning så får eleverna låna med sig sin skoldator eller skol-ipad hem. Vi rekommenderar användning av dator i första hand. Detta då flera applikationer behöver köras samtidigt. 

Hemmet behöver tillse att eleven har en avskild plats för arbetet i hemmet där denne kan koncentrera sig och arbeta så ostört som möjligt.

 

Genomgång i skolan

Vi jobbar nu med att gå igenom allt från tekniska lösningar och upplägg med eleverna inför starten på torsdag. Vi förstår att det är en viss omställning och hoppas på allas förståelse för detta.

 

Riktlinjer och förhållningssätt

Vi vill understryka det som också våra myndigheter nu säger, att det är av stor vikt att alla anstränger sig för att vara hemma! Gå inte ut i onödan, minimera sociala kontakter, sitt hemma!

 

Vi jobbar mycket för att förbättra och förtydliga vår kommunikation, ta för vana att besöka vår webbplats där vi lägger ut information löpande. www.edenskolan.se/nyheter

 

Frågor och funderingar

Vi besvarar alla era frågor och funderingar efter bästa förmåga och så snart som möjligt. Det går bra att skicka e-post till info@edenskolan.se, använda messenger eller ringa oss på 0278-105 02.

 

Vi gör allt vi kan för att du och dina barn ska vara trygga i denna mycket speciella tid. Tveka inte att höra av dig med eventuella funderingar!

Stanna hemma!

 

Med Vänlig hälsning

Philippe Bendayan

Rektor

 

 

Edenskolans riktlinjer p.g.a COVID-19

Edenskolans riktlinjer p.g.a. COVID-19

Publicerad första gången 2019-03-12, kl 22:44

Sidan uppdaterad:

2020-09-10, kl 08:34

Med anledning av den pågående Coronapandemin kommunicerar vi hur vi som skola hanterar situationen just nu. Vi följer noga myndigheternas rekommendationer. I händelse av att läget förändras nationellt, lokalt eller i vår egen verksamhet, kommer vi att uppdatera informationen i våra riktlinjer.

Under torsdagskvällen (den 12/3) var en representant för skolans huvudman tillsammans med rektor och skolsköterska på en träff med Bollnäs Kommun och övriga fristående huvudmän för en uppdatering av det lokala läget och hur vi fortsatt ska hantera informationsflödena gällande COVID-19. Bollnäs kommun har ett övergripande samhällsansvar och vi fristående aktörer måste tillsammans koppla och fungera effektivt i den utmaning som vi nu står i.

 

Provtagning barn och unga med symtom på covid-19

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn i förskoleklass, årskurs 1-9 eller i gymnasieåldern testas om de har symtom som kan tyda på covid-19.

På så vis kan barnen snabbare återgå till skolan om de har ett negativt provsvar och deras allmäntillstånd i övrigt tillåter det.

Källa: https://www.regiongavleborg.se/a-o/Smittskydd/Nyheter/provtagning-barn-och-unga-med-symtom-pa-covid-19/

Källa: https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/augusti/barn-och-unga-med-symtom-pa-covid-19-rekommenderas-pcr-testning-for-snabbare-atergang-till-skolan/

 

Det ligger ett stort ansvar på den enskilde!
WHO har klassat virusutbrottet som en pandemi. Du som är sjuk eller känner av symtom som feber, hosta eller andningsbesvär ska stanna hemma, även om du bara känner dig lite sjuk. Om du varit sjuk eller upplevt typiska symtom så vill vi att du håller dig hemma ytterligare 48h (2 dagar) efter att du är symtomfri och upplever dig frisk. Tänk på att tvätta händerna noga och ofta. Blöt händerna, tvåla in noga och låt tvålen verka minst 20 sekunder innan du sköljer av. Torka händerna med en  ren pappershandduk. Använd gärna handsprit efter handtvätt på torra händer, använd riktigt med handsprit och låt handspriten dunsta själv. 

Tänk på att inte röra ansiktet i onödan (mun, näsa och ögon).

  • Undvik onödig kroppskontakt med andra. Avstå t.ex. från att ta i hand när du hälsar.
  • Undvik att vistas i större samlingar. Försök minimera dina samhällskontakter till det som är absolut nödvändigt.

 

Restriktioner gällande besök på Edenskolan
Vi tar inte emot några oanmälda besök på skolan. Endast inskrivna elever är välkomna. Skolans ytterdörrar är låsta och den som vill komma in måste ringa på en ringklocka för att bli insläppt. Kom alltså inte på spontanbesök. Kontakta oss först via telefon, 0278-105 02 eller epost: info@edenskolan.se

 

Kommer skolan att stängas med anledning av virusutbrottet?
Vi har möjlighet att ta det beslutet själva om det skulle bli aktuellt. Myndigheterna har tagit fram ett regelverk för detta scenario. I dagsläget bedömer vi inte att det är en aktuellt åtgärd. Vi har en beredskapsplan för hur vi ska kunna fortsätta ge våra eleverna undervisning om det skulle bli aktuellt med en kortare eller längre stängning i framtiden.

 

Följ myndigheternas instruktioner
Om du har frågor om det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19 ska du i första hand ringa det nationella informationsnumret 113 13.

Ring 1177 om du har feber, hosta eller andningsbesvär och något av följande stämmer in på dig:

  •  

Det är viktigt att regelbundet ta del av information från säkra källor samt följa de instruktioner som ges från statliga myndigheter.
 

Information till skolor on COVID-19 (Folkhälsomyndigheten)

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-skola-och-forskola-om-den-nya-sjukdomen-covid-19/


För mer information:
Här kan du ta del av länkar och hänvisningar till ansvariga myndigheter:

– Nationellt är Folkhälsomyndigheten ansvarig för frågor som rör smittskydd. På deras webbplats finns information om viruset och smittspridning, en lista med frågor och svar och råd för hemvändade resenärer.

– Regionalt är Smittskyddsenheten inom Region Gävleborg ansvarig för smittskyddsfrågor och har nära samarbete med Vårdhygien, Infektionskliniken NUS och Klinisk mikrobiologi.

– Vårdguiden 1177.se har information om coronaviruset och om symptom på sjukdomen samt vart man vänder sig vid symptom.

– UD har information om reserekommendationer och för dialog med de svenskar som finns på plats i Hubeiprovinsen.

– EU:s smittskyddsmyndighet (European Center for Disease Prevention and Control) och Världshälsoorganisationen WHO har information om utbrottet på engelska

– Krisinformation.se är en webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga i samband med en kris eller allvarlig händelse.